top of page
About
Meeting
WorkTech_logo.png

AGENDA

SEP 21ST 2023

The programme will be carried out mainly in Finnish - Päivän ohjelma on pääosin suomenkielinen

8.30

Tervetuloa! Ilmoittautuminen & aamupalaa

9.00

Juontajan intro päivään

9.05 PUHEENVUORO

Tulevaisuuden työelämä – mitä tapahtuu seuraavaksi?

Pia Lappalainen, Dosentti, TkT, Maanpuolustuskorkeakoulu

 • Millaista on tulevaisuuden johtajuus?

 • Miten selvitään konflikteista työyhteisössä

 • Kuinka taataan työntekijöiden psykologinen turvallisuus työpaikoilla?

9.25 HAASTATTELU

Henkilöstöjohtamisen uudistaminen digitaalisilla ja yksilöllisillä ratkaisuilla

Kirsi-Marja Ura, SVP HR, Communication & Marketing, Sustainability, Ensto

9.45 PUHEENVUORO & KESKUSTELU

Tulevaisuuden johtaminen on käyttäytymistä - ei positio 

Outi Sivonen, henkilöstöjohtaja, Solita

Otso Solhagen, HR Director, Anora Group

 • Mitä johtaminen tarkoittaa käyttäytymisenä – ei positiona 

 • Mikä on johtamiskäyttäytymisen yhteys inhimillisen työkulttuurin toteutumiseen

10.25 PUHEENVUORO

Reinventing our ways of working with AI

Erica Kulas Ek, Senior Solutions Specialist, focusing on Hybrid Work and AI, Microsoft       

 • The next-generation of AI powered copilots will work alongside people, freeing us from digital debt and fueling innovation. Organizations that embrace AI will unleash creativity and unlock productivity for everyone—ushering in a new wave of productivity growth and value creation

 • Learn how the Microsoft Cloud can empower your organization with AI

 

10.45

Tauko & Verkostoitumista: Nauti tuoreesta kahvista ja tapaa kollegoitasi 

11.15 PUHEENVUORO

Miten ChatGPT muokkaa työelämää

Lauri Järvilehto, FT, yrittäjä & työelämäprofessori ja Aalto Ventures Programin johtaja, Aalto-yliopisto

 • Miten tekoäly tukee inhimillistä ajattelutyötä

 • ChatGPT:n mukanaan tuomista muutoksista työelämässä 

11.35 PUHEENVUORO

Työn tulevaisuus - miten työympäristö voi tukea uusia työnteon tapoja ja yrityksen menestymistä?

Tomi Tiainen, Head of Development & Design, JLL

 • Miksi juuri nyt on oikea hetki tarkastella organisaation työnteon tapoja ja työympäristöä?

 • Miten työympäristö voi tukea työhyvinvointia sekä yrityksen kulttuuria ja liiketoimintaa?

 • Miten työnantajan ja työntekijän erilaiset tavoitteet ja toiveet voidaan yhdistää

 

11.55 PUHEENVUORO

Empowering Workforce Success: Leveraging Modern IT Strategy and Employee Choice Programs

Jonas Gustafsson, Partner Manager Nordics, Jamf

 • In today’s rapidly evolving business landscape, attracting and retaining top talent is essential for organizations to thrive. 

 •  How you can enhance recruitment and retention efforts by leveraging employee choice programs and a modern IT strategy?

 • What are the significance of implementing a modern IT strategy in attracting new employees and ensuring the productivity and happiness of existing ones?

 • Discover the positive impact of computer freedom of choice on efficiency and soft factors, as revealed by more than half of Finland’s workforce.

 • Understand why 84% of the world’s most innovative companies, including Salesforce, SapCisco, and others, have embraced Macs on a large scale, and what are the benefits & advantages that these companies have experienced through this strategic deployment.

12.15

Tauko & Verkostoitumista: Nauti lounaasta! 

13.30 HAASTATTELU

Puhelinkopista työskentelytilaan – matkalla kohti parempaa?

Stefan Appel, Head of Sales, Vetrospace Oy

 • Toimivan ja turvallisen työympäristön merkitys henkilöstön haluun palata toimistotyöhön?

 • Lisääntynyt tarve keskittymistä tukeville tiloille

 • Usein huomiotta jäävä CO2:n merkitys työn tuottavuuteen

13.50 PUHEENVUORO

Osallistamisesta vetovoimaa – vipuvoimaa systemaattisuudesta

Miikka Huhta, johtaja, Miltton ja tietokirjailija & kouluttaja, Vetovoimatoimisto

Visa Myllyntaus, tietokirjailija & kouluttaja, Vetovoimatoimisto

 • Puheenvuorossa esitellään malli, jolla lähteä liikkeelle ja viedä eteenpäin organisaation vetovoimaista monimuotoisuustyötä - yhdessä työntekijöiden kanssa. Huomioiduksi tulee strategia, prosessit ja työntekijöiden tarpeet.

14.20 PUHEENVUORO

The ROI of employee engagement 

Johannes Midtbö, CEO, Populum

Learn about the financial impact of increasing employee engagement in your organization:

 • The link between employee engagement and increased profitability

 • How to calculate the ROI of employee engagement investments in your own organization

 • The importance of becoming a data-driven HR department

 

14.40

Tauko & Verkostoitumista: Nauti tuoreesta kahvista ja tapaa kollegoitasi 

15.15 PUHEENVUORO

Mitä jokaisen henkilöstöjohtajan tulisi tietää datalla johtamisesta

Jaana Saramies, henkilöstöanalytiikan sanansaattaja, Saratiikka 

 • HR-tiedolla johtaminen on ajattelu- ja toimintatapamuutos

 • Keskiössä eivät ole mittarit ja raportit vaan tiedosta johdettu toiminta

 • Pelkkä suoriutumisen raportointi ei riitä: tähtää näkemyksellisyyteen

15.35 PUHEENVUORO

Johtajuus ja aidon muutoksen aikaansaaminen

Tytti Bergman, HR Director, PwC Finland

 • Mitä ovat ne johtajuuden elementit, joilla pystytään saamaan aikaan muutosta käytännön toiminnassa

 • Mikä on läsnäolon ja sitkeyden merkitys aidon muutoksen aikaansaamisessa

15.55

Juontajan yhteenveto päivästä

Did the agenda peak your interest?

Join us at Worktech Nordic by the click of a button. 
bottom of page